Lydia jesse dating information receiver updating

Gaat de Rietveld Academie straks verder als de Merkelbach Academie?

lydia jesse dating-9lydia jesse dating-70lydia jesse dating-42lydia jesse dating-48

De relatie met de stad Amsterdam is van wezensbelang.

Op 7 april zijn de plannen voor het eerst aan de afdelingshoofden gepresenteerd.

Dit moment van presenteren is door de directie als beslissingsmoment aangemerkt.

Op 16 maart 2009 heeft de minister een brief geschreven waarin hij de HBO-raad vraagt onderzoek te doen naar het selectiebeleid en de kwaliteit van het kunstonderwijs.

Om die reden is het nu niet het juiste moment om deze risicovolle en onomkeerbare beslissing te nemen, waarbij de Gerrit Rietveld Academie niet meer terug kan naar een minder aantal studenten. Wij betwijfelen dat het voormalig GAK-gebouw, in 1961 ontworpen als kantoorgebouw, een verbetering zal zijn t.a.v. De ligging, ingeklemd tussen snelweg en woonwijk, is ongunstig. Op dit moment is niet duidelijk hoeveel extra bruikbare m2 er beschikbaar komt. De belangen van onderwijs mogen niet ondergeschikt gemaakt worden aan stadsontwikkelling. Wij hebben bezwaar tegen het plan om studenten te huisvesten in hetzelfde gebouw als waar onderwijs wordt gegeven.

Leave a Reply